Bảng giá tên miền

 • Tên miền
  Phí cài đặt
  Phí duy trì
  Private WHOIS
  Dynamic DNS
 • .com
  Miễn phí
  250,000 đ 290,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .net
  Miễn phí
  280,000 đ 300,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .vn
  280,000 đ
  450,000 đ 470,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .com.vn
  290,000 đ
  330,000 đ 340,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .net.vn
  290,000 đ
  330,000 đ 340,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .org
  Miễn phí
  260,000 đ 330,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .info
  Miễn phí
  270,000 đ 340,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .online
  Miễn phí
  500,000 đ 735,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .org.vn
  190,000 đ
  200,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .info.vn
  190,000 đ
  200,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .edu.vn
  160,000 đ
  190,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .gov.vn
  190,000 đ
  200,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .biz.vn
  290,000 đ
  340,000 đ 340,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .name.vn
  30,000 đ
  45,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .la
  Miễn phí
  950,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .company
  Miễn phí
  475,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .biz
  Miễn phí
  280,000 đ 310,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .tv
  Miễn phí
  649,000 đ 730,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .mobi
  Miễn phí
  460,000 đ 475,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .asia
  Miễn phí
  340,000 đ 350,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .me
  Miễn phí
  599,000 đ 610,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .tel
  Miễn phí
  360,000 đ 384,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .name
  Miễn phí
  339,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .us
  Miễn phí
  260,000 đ 270,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .co.uk
  Miễn phí
  260,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .in
  Miễn phí
  443,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .cc
  Miễn phí
  654,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
 • .re
  Miễn phí
  280,000 đ 350,000 đ
  Miễn phí
  Miễn phí
Kiểm tra tên miền