Thông báo: Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký thành viên để tiếp tục chuyển tên miền

Đăng nhập
Đăng ký thành viên

Chuyển tên miền đến Nencer

VD: nencer.com, nencer.net ...
dns1.nencer.com
dns2.nencer.com
Các bước chuyển tên miền về Nencer
Gửi yêu cầu chuyển tên miền
Tiến hành nhập các giá trị theo form để gửi yêu cầu
1Bước
Xác thực yêu cầu chuyển tên miền
Sau khi bạn gửi yêu cầu thành công thì hệ thống sẽ gửi 1 email đến hòm thư của bạn để xác nhận yêu cầu
2Bước
Thực hiện chuyển tên miền
Đối với tên miền quốc tế
  • Bạn cần liên hệ với nhà đăng ký cũ, yêu cầu mở khóa tên miền (unlock domain) và bàn giao khóa bảo mật (Authentication key)
  • Sau đó chuyển khóa bảo mật cho chúng tôi vào hòm thư support@nencer.net
Đối với tên miền quốc gia
  • Bạn tải mẫu đơn xin thay đổi nhà cung cấp - [Tải mẫu đơn]
  • Sau đó xin xác nhận của nhà đăng ký cũ và gửi mẫu đơn đó về công ty Nencer
3Bước