Hosting Linux Việt Nam

(...Chi tiết)

Hosting Linux Việt Nam chất lượng cao, xây dựng trên nền tảng Cloudlinux chống hack local, phân chia tài nguyên rõ ràng giúp website của bạn chạy ổn định với hiệu suất cao nhất. Dữ liệu được backup hàng tuần.

Hosting HDD BW POP3 FTP MySQL Sub Addon CP Backup Giá Mua
SHost-Linux 300 300MB 30 GB 30 1 1 5 0 Cpanel Hàng tuần
SHost-Linux 500 500 MB 50GB 50 1 1 5 0 Cpanel Hàng tuần
SHost-Linux 1000 1000 MB 100GB 100 2 2 10 1 Cpanel Hàng tuần
SHost-Linux 1500 1500 MB Unlimited Unlimited 5 5 15 2 Cpanel Hàng tuần
SHost-Linux 2000 2000 MB Unlimited Unlimited 10 10 20 3 Cpanel Hàng tuần
SHost-Linux 3000 3000 MB Unlimited Unlimited 30 20 30 4 Cpanel Hàng tuần
SHost-Linux 5000 5000 MB Unlimited Unlimited 50 40 40 5 Cpanel Hàng tuần

Hosting Linux Hoa Kỳ

(...Chi tiết)

Hosting Linux Hoa Kỳ không giới hạn băng thông, không giới hạn ổ cứng, không giới hạn tên miền. Được cài đặt trên máy chủ cấu hình khủng (256GB ram) chắc chắn sẽ đem lại cho bạn sự hài lòng. Dữ liệu được backup hàng tuần.

Hosting HDD BW POP3 FTP MySQL Sub Addon CP Backup Giá Mua
Basic Nencer Unlimited Unlimited Unlimited 1 1 Unlimited 0 Cpanel Hàng tuần
Business Nencer Unlimited Unlimited Unlimited 3 3 Unlimited 2 Cpanel Hàng tuần
Corporate Nencer Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Cpanel Hàng tuần