Hướng dẫn cài đặt webmin trên Centos

13-02-2013 - 01:33

Webmin là công cụ quản lý server linux hiệu quả, nó hoàn toàn miễn phí và dễ sử dụng

Nencer xin giới thiệu cách cơ bản nhất để cài đặt webmin trên hệ điều hành linux centos bằng lệnh yum

Bạn hãy tạo 1 file bằng lệnh sau: vi /etc/yum.repos.d/webmin.repo

Nội dung của file này:

[Webmin]
name=Webmin Distribution Neutral
#baseurl=http://download.webmin.com/download/yum
mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist
enabled=1

Sau đó hãy lưu lại. Và tải key về máy:

#wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
#rpm --import jcameron-key.asc

Ok, bây giờ bạn chỉ cần chạy lệnh:

#yum install webmin

Cài đặt thành công! Đăng nhập quản trị: http://IP cua ban:10000 , thông tin đăng nhập chính là root. Nếu như bạn không vào được cổng 10000 thì hãy chỉnh ở iptables nhé. Good luck!