Quyền riêng tư

18-10-2019 - 18:30:27

Chính sách bảo mật thông tin

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Nencer không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi quý khách đăng ký tài khoản, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

- Tên
- Địa chỉ Email
- Số điện thoại di động
- Địa chỉ

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
- Hỗ trợ khách hàng
- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách
- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách;

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. 

 3- Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin là 60 ngày đối với hành vi truy cập trang web (dữ liệu máy tính).

Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu hoặc khách hàng có thể tự đăng nhập vào tài khoản của mình và xóa đi.


4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN NENCER

457 Đà Nẵng – Đoạn Xá 2 – Đông Hải 1 – Hải An – Hải Phòng

Tel/Fax: (031) 3260175/ 3260176

Email: sales@nencer.net

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình trên website www.nencer.com  và dùng chức năng “Chỉnh sửa” để điều chỉnh hoặc xóa đi dữ liệu cá nhân của mình.


6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tại Nencer, sự riêng tư của khách truy cập của chúng tôi là cực kỳ quan trọng.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc đăng ký sử dụng dịch vụ tại Nencer. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Nencer có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Nencer cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị Nencer xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ support@nencer.net  để được giải quyết vấn đề.