Thay đổi chính sách tên miền

28-06-2016 - 09:52

Theo quy định mới của VNNIC, NENCER xin thông báo tới quý khách chính sách giá sẽ được thay đổi và áp dụng từ ngày 1/8/2016.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

(Áp dụng từ 01/08/2016)

Đơn vị tính: VNĐ

 

Tên miền

Quốc gia

Giá thị trường

Khách (*)

 

Năm đầu

Duy trì năm sau

Năm đầu

Duy trì năm sau

.vn

830.000

480.000

810.000

470.000

.com.vn

.net.vn

.biz.vn

 

700.000

 

 

350.000

 

685.000

350.000

.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn |.int.vn | .ac.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính

400.000

200.000

390.000

200.000

.name.vn

60.000

30.000

59.000

30.000

Tên miền

Quốc tế

Giá thị trường

Khách (*)

 

Năm đầu

Duy trì năm sau

Năm đầu

Duy trì năm sau

.com

280.000

280.000

240.000

260.000

.net

280.000

280.000

250.000

270.000

.org / .info

300.000

300.000

260.000

290.000

Tên miền khác

http://cname.vn/bang-gia-ten-mien.html

 

Chúng tôi xin trân trọng thông báo!